[row]

Lightbox and Frames

[lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ size=”medium” title=”Normal Style”] [lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ style=”border1″ size=”medium” title=”Border Style 1″]

[lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ size=”medium” style=”border2″ title=”Border Style 2″] [lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ style=”border3″ size=”medium” title=”Border Style 3″]

[/row]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ size=”medium” title=”Normal Style”]
[lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ style=”border1″ size=”medium” title=”Border Style 1″]

[lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ size=”medium” style=”border2″ title=”Border Style 2″]
[lightbox id=”433″ class=”col-lg-6″ style=”border3″ size=”medium” title=”Border Style 3″]

[/code]
[/collapse][/collapses]
[row]

Lightbox and Frames

[lightbox id=”433″ class=”col-lg-4″ size=”medium” style=”circle-normal” title=”Circle Frame normal”] [lightbox id=”433″ class=”col-lg-4″ size=”medium” style=”circle-border1″ title=”Circle Frame with border 1″] [lightbox id=”433″ class=”col-lg-4″ size=”medium” style=”circle-border2″ title=”Circle Frame with border 2″]
[/row]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[collapse active=”false” title=”Get the code”]
[code]
[lightbox id=”433″ class=”col-lg-4″ size=”medium” style=”circle-normal” title=”Circle Frame normal”]
[lightbox id=”433″ class=”col-lg-4″ size=”medium” style=”circle-border1″ title=”Circle Frame with border 1″] [lightbox id=”433″ class=”col-lg-4″ size=”medium” style=”circle-border2″ title=”Circle Frame with border 2″]
[/code]
[/collapse][/collapses]

**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***