SAWO_Finland  là 1 thương hiệu lớn, có uy tín và là một trong những nhà sản xuất thiết bị xông hơi đầu tiên ở Châu Âu. Trong đó thiết bị xông hơi khô (Sauna) là 1 sản phẩm chủ lực và là thế mạnh của thương hiệu này. Thiết bị xông hơi Sawo gắn kèm với nhiều lựa chọn điều khiển theo nhu cầu người dùng như điều khiển bằng cơ tích hợp trên máy hoặc điều khiển điện tử.

Máy xông hơi Sawo

Hiển thị một kết quả duy nhất