Viên Mỹ tham dự các triển lãm làm đẹp trong nước tháng 12

(09/12/2016) Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan và tìm hiểu về sự tiến bộ của ngành công nghiệp thẩm mỹ hiện đại, cũng như góp phần phố biến các công nghệ chăm sóc sắc đẹp tiên tiến trên thế giới….
XEM TIẾP ++